O nás

    PEDIATER NZ, s.r.o. prevádzkuje ambulanciu pre deti a dorast do 28 roku života. Lekársku starostlivosť poskytuje lekár MUDr. Alena Tamaškovičová a MUDr. Tatiana Banyárová spolu so zdravotnou sestrou Martinou Salgóovou a Marikou Gombárovou.

    MUDr. Alena Tamaškovičová absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Následne začala pracovať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch na Klinike vnútorného lekárstva II. V roku 2007 začala vykonávať prácu na Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Atestačnú prácu na tému - Riziká celiakie a asociácia s inými ochoreniami u detí, obhájila v roku 2013 a súčasne úspešne vykonala atestatčnú skúšku v odbore Pediatria. Od roku 2013 pracovala na Pediatrickej klinike ako starší sekundárny lekár. V súčasnoti pracuje na Pediatrickej klinike Fakulnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch na skrátený úväzok, pretože od 01.04.2015 prevzala ambulanciu pre deti a dorast MUDr. Ruženy Pitoňákovej. Atestačnú skúšku v odbore Dorastové lekárstvo absolvovala v decembri  2015, od r. 2016 zaradená do prípravy v odbore Pediatrická gastroenterológia.

    Zdravotná sestra Martina Salgóová posilnila náš tím od júla 2021 po predchádzajúcom pôsobení na Pediatrickej klinike vo FNsP Nové Zámky, kde roky pracovala ako detská sestra a takisto zostala v našom tíme aj Mária Gombárová, ktorá donedávna pôsobila ako detská sestra v ambulancii u MUDr. Kunčákovej. Obide sestričky majú milý a empatický prístup k pacientom.

    Naša ambulancia poskytuje tak preventívnu ako aj akútnu zdravotnú starostlivosť s moderným prístupom mladého kolektívu. V diagnostike využívame dostupné laboratórne metódy aj priamo na ambulancii. Aktívne používame CRP prístroj a základné  vyšetrenie moču. Vykonávame povinné a dobrovoľné očkovania spolu s odborným poradenstvom v oblastiach stravovania, diét, potravinových alergií a ďalších iných oblastiach.

    Pri preventívnych prehliadkach dbáme na správny vývoj psychomotorických zručností a iných dôležitých ukazovateľov. V rámci poradní vykonávame poradenskú činnosť pre správne stravovacie náviky detí ako aj športové aktivity.

 

    Ponúkame Vám odborný a zároveň empatický prístup pri Vašich zdravotných problémoch.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.