O nás

    PEDIATER NZ, s.r.o. prevádzkuje ambulanciu pre deti a dorast do 28 roku života. Lekársku starostlivosť poskytuje lekár MUDr. Alena Tamaškovičová a MUDr. Erika Králová spolu so zdravotnou sestrou Martinou Salgóovou a Marikou Gombárovou.

 

    MUDr. Alena Tamaškovičová absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005.

Následne začala pracovať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch na Klinike vnútorného lekárstva II.

V roku 2007 začala vykonávať prácu na Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

Atestačnú prácu na tému - Riziká celiakie a asociácia s inými ochoreniami u detí, obhájila v roku 2013 a súčasne úspešne vykonala atestatčnú skúšku v odbore Pediatria.

Od roku 2013 pracovala na Pediatrickej klinike ako starší sekundárny lekár. V súčasnoti pracuje na Pediatrickej klinike FNsP Nové Zámky na skrátený úväzok, pretože od 01.04.2015 prevzala ambulanciu pre deti a dorast MUDr. Ruženy Pitoňákovej a neskôr aj ambulanciu pre deti a dorast MUDr. Heleny Kunčákovej.

Atestačnú skúšku v odbore Dorastové lekárstvo absolvovala v decembri  2015.

V júni 2022 absolvovala atestačnú skúšku v odbore Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa.

Medicínsku prax v týchto odboroch bude vykonávať ako doposiaľ a to 4 dni v týždni v našej ambulancii a 1 deň v týždni na Pediatrickej klinike FNsP Nové Zámky, ako lekár na oddelení a na gastroenterologickej ambulancii Pediatrickej klininy FNsP NZ. Od januára 2022 sa po krátkej prestávke na materskej dovolenke vracia k ordinovaniu.

 

MUDr. Erika Králová, v ambulancii ordinuje od 1.12.2023  a to 1 deň v týždni (utorok). 

Po skončení Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne v r. 2008 pracovala na Klinike Pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFNsP v Banskej Bystrici, od r. 2010 až do r. 2021 pracovala na Pediatrickej klinike FNsP Nové Zámky. Atestáciu z pediatrie absolvovala v r. 2020. Od roku 2021 je zaradená v príprave na atestáciu z Telovýchovného lekárstva, kedy počas tejto pripravy absolvuje prax aj na ambulancii Telovýchovného lekárstva.

 

    Zdravotná sestra Martina Salgóová posilnila náš tím od júla 2021 po predchádzajúcom pôsobení na Pediatrickej klinike vo FNsP Nové Zámky, kde roky pracovala ako detská sestra a takisto zostala v našom tíme aj Mária Gombárová, ktorá donedávna pôsobila ako detská sestra v ambulancii u MUDr. Kunčákovej. Obide sestričky majú milý a empatický prístup k pacientom.

Naša ambulancia poskytuje tak preventívnu ako aj akútnu zdravotnú starostlivosť s moderným prístupom mladého kolektívu.

V diagnostike využívame dostupné laboratórne metódy aj priamo na ambulancii. Aktívne používame CRP prístroj a základné  vyšetrenie moču. Vykonávame povinné a dobrovoľné očkovania spolu s odborným poradenstvom v oblastiach stravovania, diét, potravinových alergií a ďalších oblastiach.

    Pri preventívnych prehliadkach dbáme na správny vývoj psychomotorických zručností a iných dôležitých ukazovateľov. V rámci poradní vykonávame poradenskú činnosť pre správne stravovacie náviky detí ako aj športové aktivity.

 

    Ponúkame Vám odborný a zároveň empatický prístup pri Vašich zdravotných problémoch.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.