Kde nás zastihnete

 

Pohotovosť - LSPP:

17.11.2019 - od 07.00 hod . do 22.00 hod.

16.12.2019 - od 16.00 hod. do  22.00 hod.

06.01.2020 - od 07.00 hod . do 22.00 hod.

Zastupovanie - dovolenka- oznamy:

Postup pri prijímaní nového pacienta:

Novorodenec. Mamička nahlási v pôrodnici, že bude navštevovať s dieťatkom našu ambulanciu. Dohodu u nás zaevidujeme po príchode z pôrodnice a prvej návšteve u nás.

Pri presťahovaní. Rodič podpíše dohodu o ošetrovaní dieťaťa v našej ambulancii a my si vyžiadame zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára.

Prestup od iného lekára. Rovnaký postup ako pri presťahovaní.

MUDr. Alena Tamaškovičová               lekár pre deti a dorast

  PEDIATER NZ, s.r.o. poskytuje lekársku starostlivosť pre deti a dorast do 28 roku života už od roku 2011 na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho.

   Od 01.04.2015 prevzala ambulanciu po MUDr. Ružene Pitoňákovej nemocničná lekárka MUDr. Alena Tamaškovičová.

    Ponúkame kvalitnú zdravotnú starostlivosť s využitím najnovších diagnostických a terapeutických postupov a nových technológií. Prinášame moderné prístupy k pacientovi, emailovú komunikáciu a poradenstvo, ako aj telefonický kontakt.

     Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme aj v neskorších poobedných ordinačných hodinách.

   

Oznamy

poobedné ordinačné hodiny

09.05.2015 21:15
Dvakrát v týžni ordinujeme aj v poobedných hodinách.

bezplatné CRP vyšetrenie

09.05.2015 21:14
U nás sa za vyšetrienie krvi CRP prístrojom z indikácie lekára nevyberajú poplatky.

prijímame nových pacientov

09.05.2015 21:13
Od 01.04.2015 prijímame nových pacientov.