Kde nás zastihnete, oznamy

 

www.facebook.com/mudr.AlenaTamaskovicova

 

Objednávanie pacientov :  https://www.ecasenka.sk/ordinacia/mudralenatamaskovicova

 

E Časenka popis fungovania objednávacie systému

Objednávanie - varianty:

Objednávanie cez internet -  kliknutím na odkaz https://www.ecasenka.sk/ordinacia/mudralenatamaskovicova si viete objednať približný termín vyšetrenia z pohodlia domova.

Kiosk – priamo na mieste, pri príchode do ordinácie po zatlačení poradového čísla viete odhadnúť orientačný čas vyšetrenia alebo si viete zvoliť možnosť privolania na presný čas cez SMS

Žiadosť o e recept – možnosť požiadať o zaslanie e Receptu cez e časenku.

Pacienti, ktorí sú objednaní na odbery krvi, očkovanie a kontrolu idú do ambulancie bez lístka, na zavolanie sestrou.

 

Napísali sme :

www.nspnz.sk/2021/09/16/laktozova-intolerancia/

 

Pohotovosť - LSPP:

31.07.24  od 16.00 hod  do 20.00 hod.
07.08.24  od 16.00 hod. do 20.00 hod.
10.08.24  od 08.00 hod  do 20.00 hod.
28.08.24  od 16.00 hod. do 20.00 hod.
18.09.24  od 16.00 hod  do 20.00 hod.

 

Zastupovanie - dovolenky:

Ordinujeme v nových priestoroch -  J. Kráľa 3, budova Starbec,  (bývalé priestory Slovenskej sporiteľne, prízemie), NZ.
 
Dovolenka:

15.7.2024 do 19.7.2024 - súrne prípady zastupuje MUDr.Korčoková, Žerotínova Bašta, NZ.

22.7.2024 do 26.7.2024- súrne prípady zastupuje MUDr. Lorándová, Andovská, NZ.

 

Milí pacienti,

Od 1.4.2020 som prebrala ambulanciu MUDr. Heleny Kunčákovej.

Zároveň Vám s potešením oznamujem, že sestrička Mária Gombárová zostáva u nás naďalej pracovať a taktiež máme veľmi šikovnú posilu do nášho tímu Martinu Salgóovú, detskú sestru, ktorá pred nástupom do našej ambulancie pracovala na Pediatrickej klinike vo FNsP Nové Zámky.

Niečo o nás:

MUDr. Alena Tamaškovičová,

MUDr. Alena Tamaškovičová absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Následne začala pracovať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch, úspešne vykonala atestačnú skúšku v odbore Pediatria v r. 2013.

Od roku 2013 pracovala na Pediatrickej klinike ako starší sekundárny lekár. V súčasnosti pracuje na Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch na skrátený úväzok (jeden deň v týždni).

Atestačnú skúšku v odbore Dorastové lekárstvo absolvovala v decembri  2015.

Atestačnú skúšku z Pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy úspešne absolvovala v júni 2022.

Medicínsku prax v týchto odboroch  budem vykonávať ako doposiaľ a to 4 dni do týždňa v našej ambulancii a 1 deň v týždni na Pediatrickej klinike FNsP NZ - ako lekár na oddelení a na gastroeneterologickej ambulancii Pediatrickej kliniky.

Od januára 2022 sa po krátkej prestávke na materskej dovolenke vraciam k ordinovaniu.

 

MUDr. Erika Králová v ambulancii ordinuje od 1.12.2023 a to 1 deň v týždni (utorok). 

Štúdium absolvovala na Lekárskej fakute Masarykove Univerzity v Brne. V r. 2008 pracovala na Klinike Pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny v DFNsP v Banskej Bystrici, od r. 2010 pracovala na Pediatrickej klinike FNsP Nové Zámky. Atestáciu z pediatrie absolvovala v r. 2020. 

Od r. 2021 je zaradená v príprave na atestáciu z Telovýchovného lekárstva, kedy počas tejto prípravy absolvuje prax aj na ambulancii Telovýchovného lekárstva.

 

Podľa toho ako si to bude vyžadovať aktuálna situácia s chorými, budeme pracovať v našej ambulancii niektoré dni  súčasne 2 lekárky, aby sme skrátali čakanie pacientov na vyšetrenie.

Takto zabezpečíme fungujúci systém poskytovania zdravotnej starostlivosti a naši pacienti nájdu VŽDY svojho lekára v ambulancii, nebudú  musieť počas čerpania dovolenky a školení lekárov chodiť do zástupu.   Srdečne sa na Vás tešíme!

 

Odkaz pani doktorky Kunčákovej:

Prajem všetkým pacientom, o ktorých som sa roky starala veľa zdravia, šťastia a

aby si vytvorili s novým kolektívom lekárok vzájomnú dôveru a dobrú spoluprácu.

Pani doktorke Tamaškovičovej dôverujem a preto som si ju pre Vás vybrala.

Teším sa na naše stretnutie v čo najbližšej dobe.

 

MUDr. Alena Tamaškovičová                               MUDr. Helena Kunčáková

 

Postup pri prijímaní nového pacienta:

Novorodenec. Mamička nahlási v pôrodnici, že bude navštevovať s dieťatkom našu ambulanciu. Dohodu u nás zaevidujeme po príchode z pôrodnice a prvej návšteve u nás.

Pri presťahovaní. Rodič podpíše dohodu o ošetrovaní dieťaťa v našej ambulancii a my si vyžiadame zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára.

Prestup od iného lekára. Rovnaký postup ako pri presťahovaní.

MUDr. Alena Tamaškovičová               lekár pre deti a dorast

  PEDIATER NZ, s.r.o. poskytuje lekársku starostlivosť pre deti a dorast do 28 roku života už od roku 2011 na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho.

   Od 01.04.2015 prevzala ambulanciu po MUDr. Ružene Pitoňákovej nemocničná lekárka MUDr. Alena Tamaškovičová.

    Ponúkame kvalitnú zdravotnú starostlivosť s využitím najnovších diagnostických a terapeutických postupov a nových technológií. Prinášame moderné prístupy k pacientovi, emailovú komunikáciu a poradenstvo, ako aj telefonický kontakt.

     Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme aj v neskorších poobedných ordinačných hodinách.

   

Oznamy

poobedné ordinačné hodiny

09.05.2015 21:15
Dvakrát v týžni ordinujeme aj v poobedných hodinách.

bezplatné CRP vyšetrenie

09.05.2015 21:14
U nás sa za vyšetrienie krvi CRP prístrojom z indikácie lekára nevyberajú poplatky.

prijímame nových pacientov

09.05.2015 21:13
Od 01.04.2015 prijímame nových pacientov.