Kde nás zastihnete, oznamy

Od 1.10.2021 bude objednávanie pacientov prebiehať cez internet cez nižšie uvedený link:

https://www.ecasenka.sk/ordinacia/mudralenatamaskovicova

- takisto aj mailová komunikácia bude presmerovaná na tento portál.

 

OPATRENIA AMBULANCIA COVID 19.pdf (155825)

 

Napísali sme :

www.nspnz.sk/2021/09/16/laktozova-intolerancia/

 

Pohotovosť - LSPP:

 

Zastupovanie - dovolenky:

Dovolenka:

 

 

Milí pacienti,

Od 1.4.2020 som prebrala ambulanciu MUDr. Heleny Kunčákovej.

Pani doktorka neodchádza úplne, len na nejaké obdobie musí riešiť rodinné záležitosti a svoj zdravotný stav, potom neskôr bude naďalej chodiť vypomáhať do ambulancie.

Zároveň Vám s potešením oznamujem, že sestrička Mária Gombárová zostáva u nás naďalej pracovať a taktiež máme posilu do nášho tímu Martinu Salgóovú, detskú sestru, ktorá predtým pracovala na Pediatrickej klinike vo FNsP Nové Zámky.

V najbližších mesiacoch očakávame rozšírenie nášho kolektívu lekárov aj o mladšiu kolegyňu, ktorú už moji pacienti poznajú. Plánujeme poskytovať zdravotnú starostlivosť súčasne, tak aby sme Vaše čakanie na vyšetrenie skrátili na minimum

Niečo o nás:

MUDr. Tamaškovičová Alena,

MUDr. Alena Tamaškovičová absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Následne začala pracovať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch, úspešne vykonala atestačnú skúšku v odbore Pediatria v r. 2013.

Od roku 2013 pracovala na Pediatrickej klinike ako starší sekundárny lekár. V súčasnosti pracuje na Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch na skrátený úväzok (vždy jeden deň v týždni a to vo štvrtok ).

Atestačnú skúšku v odbore Dorastové lekárstvo absolvovala v decembri  2015.

Od r. 2016 príprava v odbore Pediatrická gastroenterológia. Po absolvovaní atestácie z pediatrickej gastroenterológie plánovanej na rok 2022 budem vykonávať prax ako doposiaľ a to 4 dni do týždňa na Ambulancii pre deti a dorast a 1 deň v týždni na Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

MUDr. Banyarová Tatiana, po absolvovaní školiacej predatestačnej praxe, bude v ambulancii stabilne pracovať na plný úväzok. Podľa toho ako si to bude vyžadovať aktuálna situácia s chorými, budeme pracovať v našej ambulancii súčasne 2 lekárky, aby ste nemuseli čakať.

MUDr. Valachovičová Lucia, v ambulancii bude ordinovať po návrate z materskej dovolenky zatiaľ stabilne vo štvrtky poobede. Ordinačné hodiny sa potom podľa potreby upravia aj na viac dní v týždni, nakoľko je pani doktorka zároveň v príprave aj na atestáciu z pediatrickej endokrinológie a svoje odborné vedomosti bude využívať aj pre našich pacientov./

MUDr. Kunčáková Helena, nám bude v ambulancii vypomáhať.  

Takto zabezpečíme fungujúci systém poskytovania zdravotnej starostlivosti a naši pacienti nájdu VŽDY svojho lekára v ambulancii, nebudú  musieť počas čerpania dovolenky a školení lekárov chodiť do zástupu.   Srdečne sa na Vás tešíme!

Odkaz pani doktorky Kunčákovej:

Prajem všetkým pacientom, o ktorých som sa roky starala veľa zdravia, šťastia a

aby si vytvorili s novým kolektívom lekárok vzájomnú dôveru a dobrú spoluprácu.

Pani doktorke Tamaškovičovej dôverujem a preto som si ju pre Vás vybrala.

Teším sa na naše stretnutie v čo najbližšej dobe.

 

MUDr. Alena Tamaškovičová                               MUDr. Helena Kunčáková

 

 

 

Milí pacienti,

Ďakujem Vám za Vašu zodpovednosť a uvedomelosť pri návštevách ambulancie.

V týchto dňoch ste aj Vy preukázali, že chápete vzniknutú situáciu.

V zmysle pokynov hlavnej odborníčky pre pediatriu a zároveň členky Krízového štábu MZSR, MUDr. Prokopovej bol pre prípad karantény vytvorený krízový systém zastupovania ambulancií v jednotlivých okresoch, takže lekára vždy nájdete v ambulancii!

Naďalej Vás prosím, aby ste do ambulancie prišli až po telefonickom prekonzultovaní Vášho zdravotného stavu.

Sme Vám k dispozícii na tel. číslach 0901 708 588, 035/ 640 07 74 alebo nás kontaktujte mailom mudr.tamaskovicova@gmail.com.

Na týchto kontaktoch (ambulantný mobil, mail) nás zastihnete aj mimo ordinačných hodín.

Ak nezdvíhame, tak len z dôvodu riešenia zdravotného stavu iného pacienta.

Kľudne zašlite stručnú správu prostredníctvom emailu a hneď ako to bude možné sa Vám ozveme.

Sledujte webovú stránku ohľadom aktuálnych informácií.

Ďakujem Vám za porozumenie.


 

 

Postup pri prijímaní nového pacienta:

Novorodenec. Mamička nahlási v pôrodnici, že bude navštevovať s dieťatkom našu ambulanciu. Dohodu u nás zaevidujeme po príchode z pôrodnice a prvej návšteve u nás.

Pri presťahovaní. Rodič podpíše dohodu o ošetrovaní dieťaťa v našej ambulancii a my si vyžiadame zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára.

Prestup od iného lekára. Rovnaký postup ako pri presťahovaní.

MUDr. Alena Tamaškovičová               lekár pre deti a dorast

  PEDIATER NZ, s.r.o. poskytuje lekársku starostlivosť pre deti a dorast do 28 roku života už od roku 2011 na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho.

   Od 01.04.2015 prevzala ambulanciu po MUDr. Ružene Pitoňákovej nemocničná lekárka MUDr. Alena Tamaškovičová.

    Ponúkame kvalitnú zdravotnú starostlivosť s využitím najnovších diagnostických a terapeutických postupov a nových technológií. Prinášame moderné prístupy k pacientovi, emailovú komunikáciu a poradenstvo, ako aj telefonický kontakt.

     Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme aj v neskorších poobedných ordinačných hodinách.

   

Oznamy

poobedné ordinačné hodiny

09.05.2015 21:15
Dvakrát v týžni ordinujeme aj v poobedných hodinách.

bezplatné CRP vyšetrenie

09.05.2015 21:14
U nás sa za vyšetrienie krvi CRP prístrojom z indikácie lekára nevyberajú poplatky.

prijímame nových pacientov

09.05.2015 21:13
Od 01.04.2015 prijímame nových pacientov.